Stol med rotting

Rotting

ytbehandling

Ytbehandling

reparation

Reparationer

8

Framtagning av originalfärg