Om C.A:s Snickarverkstad

C.A:s Snickarverkstad är ett enmansföretag bildat 1984 av Clas Almén. Bott i Halmstad sedan 60-talet ursprungligen från Malmö. Mycket av teknik och skicklighet har tillförskansats genom tålamod och självlärandets svåra konst . Verkstaden är belägen vid f.d Västra bageriets lokal på K.Rönnowsgatan , Halmstad
Det är runt våra möbler som vi träffar de människor som berör oss och sätter avtryck. På C.A:s Snickarverkstad tycker vi det är synd att inte ta hand om möblerna, låta dem åldras i värdighet och bli centrala i kommande generationers minnen.

Clas Almén utanför verkstad