Stol med rotting

Rotting

Ytbehandling

Reparationer

Framtagning av originalfärg